Entries by Home Meal

NOTA SOBRE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA – HOME MEAL

NOTA SOBRE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA – HOME MEAL Es fer saber als accionistes de Home Meal Replacement, SA que la Junta General Extraordinària convocada pel Consell d’Administració en data 19 de setembre de 2018 per a la seva celebració a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), planta setena del Parc Empresarial Av. Via Augusta 15-25, […]

Convocatòria Junta General Extraordinària d’Accionistes de Home Meal Replacement, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOME MEAL REPLACEMENT, S.A. Por el acuerdo del Consejo de Administración de HOME MEAL REPLACEMENT, S.A. (la “Sociedad”), adoptado en su sesión de 19 de septiembre de 2018, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), planta séptima […]

Convocatòria Junta General Extraordinària d’Accionistes de Home Meal Replacement, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOME MEAL REPLACEMENT, S.A.   Por acuerdo del Consejo de Administración de HOME MEAL REPLACEMENT, S.A., adoptado en su sesión celebrada el 3 de julio de 2018, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), planta séptima del […]

Convocatòria Junta General Extraordinària d’Accionistes de Home Meal Replacement, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOME MEAL REPLACEMENT, S.A.   Por acuerdo del Consejo de Administración de HOME MEAL REPLACEMENT, S.A., adoptado en su sesión celebrada el 14 de julio de 2017, se convoca a la Junta General de accionistas para su celebración en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), planta séptima del Parc […]