NOTA SOBRE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA – HOME MEAL

NOTA SOBRE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA – HOME MEAL

Es fer saber als accionistes de Home Meal Replacement, SA que la Junta General Extraordinària convocada pel Consell d’Administració en data 19 de setembre de 2018 per a la seva celebració a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), planta setena del Parc Empresarial Av. Via Augusta 15-25, a les 9:30 hores del dia 21 d’octubre del 2018, en primera convocatòria, i en el mateix lloc i hora el 22 d’octubre del 2018, en segona convocatòria, es celebrarà, amb tota certesa, en segona convocatòria, és a dir el dilluns 22 d’octubre a les 9 , 30 h.